Предотвратяване на аварии
14-15. 11. 2019
Предотвратяване на аварии<br/> 14-15. 11. 2019

ИЗЛОЖБЕНА ЧАСТ


Станете изложител и ще имате възможност за:
 

 • Директен контакт със слушателите - ваши потенциални клиенти и партньори от частния сектор и общините
 • Лична среща с водещи експерти в областта на предотвратяването на аварии
 • Разширяване на дистрибуторската мрежа
 • Включване в промоционални кампании преди, по време и след събитието

 

Какви продукти и услуги ще бъдат представени?


I. КОНСТРУКЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ИНДУСТРИАЛНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ

 • Проектиране на промишлени съоръжения
 • Експлоатация и поддръжка с цел предотвратяване на аварии при газови, топлоенергийни съоръжения, електрически и ВИК мрежи и съоръжения
 • Специални покрития и методи за защита на материалите
 • Измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения; Мобилни и стационарни измервателни лаборатории


II. ПРОЕКТИРАНE, ПОДДРЪЖКА, УКРЕПВАНЕ НА СГРАДИ
– НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛИ


Нови материали и технологии за укрепване и подсилване в строителството; Изпитване на строителни материали;
Сертифициране на строителни материали и продукти

III. ДЕЙСТВИЯ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ АВАРИИ И ПОЖАРИ

 • Активни и пасивни мерки за пожарна безопасност, проектиране, инсталиране и обслужване
  Противопожарно оборудване, Системи за пожароизвестяване,
  Нови негорими материали, вентилационни инсталации,
  Методи за защита от възникване на пожар или взрив,
  Изготвяне на документация по „Пожарна безопасност“
 • Дигитални решения за предотвратяване на индустриални аварии. Анализ на опасностите. Превантивно управление на риска
  Системи за мониторинг, оповестяване и контрол. Управление на данни; Уеб приложения; Операции в реално време - IoT свързаност на индустриалните системи; Компютърни симулатори за бедствия и бедствия; Анализ на риска
 • Индустриални системи за сигурност
  Контрол на достъп, Видео наблюдение, Сигнално-охранителни системи, Мониторинг центрове за управление на сигурността
 • Аварийно - спасително оборудване 

Мнения и отзиви 2019

Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: